ať víte, do čeho jdete :)

Autorské právo

Všechny fotografie publikované na stránkách www.petravoet.cz, profilech na sociálních sítích a dále fotografie mnou pořízené podléhají autorskému zákonu (č. 121/2000 Sb.) a jsou majetkem fotografa (Petra Voet, IČ. 68077190). Nesmí být použity bez písemného souhlasu autora. Fotografie pořízené ve smluvně obchodním vztahu mezi fotografem a zákazníkem smí být použity pouze pro nekomerční osobní prezentaci (soukromé účely na sociálních sítích či tisk bez jakýchkoliv úprav). Náhledy opatřené vodoznakem jsou určeny pouze pro výběr a jsou ve vlastnictví autora, proto není povoleno je jakkoliv zveřejňovat či upravovat. Není povoleno take jakkoli upravovat mnou upravené fotografie. V případě porušení bude postupováno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Vaše fotografie neposkytuji třetím stranám a zveřejňuji pouze s Vašim písemným souhlasem.

Jak objednat?

Objednat se můžete vyplněním formuláře na webových stránkách, e-mailem, telefonicky či prostřednictvím mých FB stránek nebo profilu na Instagramu.

Objednávka se stává závaznou v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a klient objednávkou potvrzuje přijetí mých obchodních podmínek a srozumění s nimi, stejně tak seznámení se s autorským přístupem a mým fotografickým stylem, proti kterému nemá žádné výhrady.

Zálohu k potvrzení rezervace vyžaduji v těchto případech:
• jedná se o focení delší než 90 minut => 1 000 Kč
• doprava do místa focení je delší než 15km => 1 000 Kč
• svatební focení => 2 000 Kč
Záloha nemůže být vrácena v případě, že je fotografování zrušeno méně než 24 hodin předem (u svateb 1 týden), nebo je požadován nový termín.

Zrušení termínu / zpoždění

Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu na domluvené focení dostavit, je Vaší povinností tuto skutečnost fotografovce oznámit s dostatečným časovým předstihem, minimálně 24 hodin předem.

Pokud se bez předchozí omluvy zpozdíte na domluvené focení vice než 15 minut, jsem oprávněna focení zrušit a místo focení opustit. V případě zpoždění méně než 15 minut není možno žádat náhradu tohoto ušlého času. V případě zrušeného focení z důvodu neomluvené absence rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografky.

Klient i dodavatel mají právo na zrušení rezervace/odstoupení od smlouvy, pokud jedna nebo druhá strana nedodrží/poruší dohodnuté smluvní podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel již rezervovaný termín nenabízí dalším klientům, u objednávek s rezervačním poplatkem je tento nevratný. Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen svatbu zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc apod.), dodavatel klientovi umožní rezervovat si náhradní termín nebo využít jiný druh fotografování (rodinné, těhotenské apod.). Pokud se dodavateli/klientovi podaří najít jiného zájemce o rezervaci, je rezervační poplatek vratný v plné výši.

Ceny a platba

Cena fotografických služeb se řídí aktuálně platnými cenami na webových stránkách a v případě individuálních služeb na míru, dohodou uzavřenou mezi fotografem a klientem na základě cenové nabídky před objednáním fotografického díla.

Ceny jednotlivých foto balíčků jsou splatné do 7 dnů ode dne focení a před poskytnutím náhledů fotografií k Vašemu výběru pro jejich následnou úpravu.

Ceny za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (tištěné fotografie, foto obrazy atd.) jsou splatné formou doplatku převodem na účet, a to před zpracováním zakázky. Podklady k platbě doplatku zasílám na základě zaslaného výběru fotek k úpravě či tisku.

V případě, že nedojde k zaplacení zakázky, doplatku či platby za ostatní objednané služby, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby, než je tato řádně zaplacena.

Aktuálně není možné platit v hotovosti, pouze bankovním převodem na základě vystavené faktury na účet vedený u unicreditbank.cz.

Vlastní focení

Focení probíhá v exteriéru, u Vás doma či jiném společně vybraném místě. Na místě focení se předem vzájemně dohodneme a zdarma za Vámi dojedu do 15km od Rájce-Jestřebí. V případě dohody na místě vzdáleném vice než 15km od Rájce-Jestřebí Vám bude naúčtován poplatek za cestovné ve výši 7,-Kč/km na cestu tam i zpět.
U exteriérového focení se v případě špatného počasí termín posouvá na nejbližší možný termín dle dohody. Rezervační poplatek v tomto případě nepropadá.

Délka focení je závislá od objednaného balíčku či fotografických služeb.

Výběr fotografií

Náhledy Vašich fotografií zasílám maximálně do 7 dnů od termínu Vašeho focení. U reportážního focení (například akce, sport, atd.) a focení svateb náhledy nezasílám a vybírám ty nejpovedenější sama a předávám po řádném zaplacení faktury ve Vaší online fotogalerii. Náhledy opatřené autorským vodoznakem slouží pouze k výběru fotografií a jsou ve vlastnictví autora. Je zakázáno je jakkoli upravovat, stahovat nebo zveřejňovat – slouží pouze ke komunikaci mezi Vámi a mnou k výběru finálních fotografií, které poté ještě dále upravuji. Výběr Vašich fotografií prosím zaslat nejpozději do 2 týdnů. Pokud Váš výběr do 3 týdnů neobdržím, vyhrazuji si právo vybrat fotografie sama pro dokončení zakázky. Po předání hotové zakázky galerii s náhledy mažu.

Dodací lhůta

Dodací lhůta hotových upravených fotografií v elektronické podobě je 2-3 týdny ode dne, kdy obdržím výběr fotografií k úpravě a Vaši platbu. V případě, že mi Váš výběr fotografií k úpravám či platbu zašlete 2 týdny po obdržení náhledů, dodací lhůta 2-3 týdnů se počítá ode dne, kdy mi Váš výběr či platba dorazí, protahuje se tedy až na 5 týdnů. V případě, že u Vašeho focení fotografie vybírám sama (viz. Výběr fotografií), dodací lhůta se počítá ode dne focení.

U svatebního focení je dodací lhůta 4-5 týdnů, ovšem snažím se hotové fotografie dodat co nejrychleji. Do 5ti dnů po Vaší svatbě ode mne obdržíte pár upravených fotografií , abyste co nejdříve měli něco z Vašeho dne pro sebe, rodinu i přátele.

V případě nemoci, dovolené či jiných nenadálých situací, které nejsem schopna ovlivnit, si dodací lhůtu vyhrazuji prodloužit o dobu nezbytně nutnou a budu Vás samozřejmě informovat.

Předání fotografií

Všechny fotografie obdržíte mnou upravené a se základní retuší. Portrétní fotografie budou obsahovat obsáhlejší retuš pleti, jako je například zmírnění vrásek, odstranění kosmetických vad jako je akné a podobně.

Upravené fotografie zasílám přes Vaši soukromou online galerii,případně přes email pomocí datového úložiště. Odtud lze fotografie v nahrané kvalitě pohodlně stáhnout. Fotografie budou ve formátu JPG v poměru stran 2:3 a ve dvou balíčcích:
1. TISK - balíček upravených fotografií v rozlišení a velikosti k tisku
2. WEB - balíček stejných fotografií v rozlišení a formátu pro použití na web, např. sociální sítě.

Fotografie ve formátu RAW či neupravené fotografie neposkytuji.

Archivace zakázek

Galerii s náhledy fotografií mažu ihned po odevzdání zakázky. RAW formáty (neupravené originály) klientům nepředávám, ponechávám je ale uložené po dobu 30-ti dnů od odevzdání zakázky. Poté je z kapacitních důvodů také mažu.

Upravené odevzdané fotografie je zakázáno jakkoli dále upravovat. Ve formátu JPG pro tiskovou kvalitu tyto archivuji po dobu 1 roku od odevzdání zakázky pro případ, že byste je potřebovali znovu zaslat. Po uplynutí této doby jsou také smazány.

Reklamace

Jakákoliv reklamace bude samozřejmě neodkladně řešena, ale ráda bych zmínila, že důvodem reklamace není rozdílné vnímání barevnosti či ořezu fotografií, vzhled klienta, či rozdílné vnímání zpracování díla. Veškerá portfolia mých fotografií jsou zveřejněna na webových stránkách a na profilových účtech na Facebooku či Instagramu, kde jsou klientům volně dostupná ke shlédnutí před rozhodnutím, zda tato umělecká tvorba odpovídá jejich požadavkům.

Při zobrazení na nezkalibrovaném zařízení nebo tisku na nezkalibrované tiskárně může také docházet k posunu odstínu barev nebo ke změně světlosti/tmavosti fotografie. Klient bere na vědomí, že správné podání zaručuje pouze zkalibrované zařízení a tuto skutečnost fotograf nemůže ovlivnit.

Jakoukoliv odůvodněnou reklamaci je nutno podat písemně přes formulář webových stránek a to do 30-ti dnů od odevzdání zakázky, což je doba, po kterou je uchováván RAW formát Vašich fotografií. Bez něj případné přepracování díla není možné.

Souhlas s použitím fotografií

Veškeré fotografie použity pro moji propagaci podéhají Vašemu souhlasu. V případě, že s použitím fotografií pro mé marketingové účely souhlasíte, dáváte mi svolení použít je v jakékoliv propagační formě: na mých webových stránkách, sociálních profilech, letácích či jiných propagačních materiálech.